Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego babyconcept.pl

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych i właścicielem sklepu internetowego jest Emilia Czyżycka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Concept Emilia Czyżycka, ul. Podleśna 21J, 95-070 Ruda Bugaj, NIP:9471800035. Dostęp do bazy danych osobowych posiada jedynie Właściciel Sklepu. 

 

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych a także ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Wszelkie zapytania i wnioski odnoszące się do ochrony Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@babyconcept.pl bądź telefonicznie pod numerem 579-077-502

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Jak dbamy o dane osobowe naszych Klientów?

Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, oraz zapewnia, że dane osobowe Klientów:

 • przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. 
 • przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • zbierane są w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia
 • nie są przekazywane, nie są sprzedawane ani nie są użyczane osobom trzecim, chyba że zieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. 

Na stronach Sklepu, na których podawane są dane osobowe Klientów stosujemy certyfikat SSL, który szyfruje przesyłanie poufnych danych Klientów. 

 

Jak zbieramy dane osobowe naszych Klientów?

Dane osobowe zbierane są w przypadku:

 • rejestracji konta w naszym Sklepie
 • składania zamówienia w naszym Sklepie
 • subskrypcji newslettera

Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. 

 

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku rejestracji konta lub złożenia zamówienia w naszym Sklepie, Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy). W przypadku Przedsiębiorcy powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony również o firmę Przedsiębiorcy oraz jego numer NIP. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i komu je udostępniamy?

Dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres. W tym samym celu, odbiorcami danych są również firmy transportowe oraz partnerzy handlowi, za pośrednictwem których wysyłane są przesyłki, oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą/kredytową. Dane osobowe mogą również być wykorzystywane w celu rozpatrywania reklamacji Klientów oraz przyjmowania i realizacji zwrotów towarów. Odbiorcami danych osobowych są również dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe oraz dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane  do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. W sytuacji, gdy dane osobowe będą niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - będą przechowywane do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

 

Prawa Klientów, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Sklep będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Czym są pliki cookies?

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów

 

W jakim celu pliki cookies są wykorzystywane?

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

Zarządzanie plikami cookies

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

Adres IP

Sklep może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 

Pozostałe informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@babyconcept.pl bądź telefonicznie pod numerem 579-077-502

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl