Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

babyconcept.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest Emilia Czyżycka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Concept Emilia Czyżycka pod adresem 95-070 Ruda Bugaj, Podleśna 21J, NIP: 9471800035, REGON: 367232192, tel. 579 077 502, e-mail: biuro@babyconcept.pl  

3. Nabywcą towarów dostępnych w sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej "Klient"). Pojęcie Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

9. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 

§2

Zamówienia

1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Klient będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, które obejmować będzie m.in poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz koszty dostawy towaru. 

2. Klient może składać zamówienia na towary, znajdujące się w ofercie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie i posiadania konta.

3. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu a następnie dokonać wyboru towaru, wybrać sposób dostawy i płatności za zamówiony towar. Zamówienie można również składać również na adres mailowy Sklepu. 

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. 

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon/faktura). Dowód zakupu może być wysłany do Klienta na adres mailowy, podany w zamówieniu.

 

§3

Płatności

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

  1. przelew na rachunek bankowy Sklepu: 78 1140 2004 0000 3902 7684 5054. Numer rachunku bankowego podany jest w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sklep. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  2. za pobraniem - przy odbiorze towaru gotówką lub kartą
  3. kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach - system PayU.

2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres wiadomości email Klienta. 

3. W przypadku braku wpłaty należności za zamówienie w terminie 5 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane przez Sklep.

 

 

§4

Dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem:

  1. firm kurierskich
  2. paczkomatów Inpost

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszt dostawy towaru ponosi Klient, który jest informowany o kosztach dostawy na stronach Sklepu oraz przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. 

5. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych towarów. 

6. Dostawa towarów możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół szkody w trakcie przyjęcia przesyłki, który jest podstawą reklamacji oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep.

 

§5

Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkody, spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół szkody należy spisać w trakcie przyjęcia przesyłki i przesłać go na adres e-mail Sklepu.

2. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Klient powinien przesłać   mailem zgłoszenie reklamacyjne wraz ze zdjęciem reklamowanego produktu. Należy dołączyć również oświadczenie, opisujące szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. 

4. Klient powinien odesłać towar w stanie nienaruszonym, należycie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Koszt odesłania towaru towaru ponosi Klient. 

5. Klient może sprawdzić zakupiony w internecie towar tylko w taki sam sposób, w jaki mogły to zrobić w tradycyjnym sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Nie przyjmujemy zwrotów montowanych zabawek i mebli.

6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na indywidualne zamówienie klienta i według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych klientów, przekazanych w ramach rejestracji oraz w celu złożenia zamówienia lub w ramach innych czynności określonych w niniejszym regulaminie jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. W celu realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres, odbiorcami danych są również firmy transportowe oraz partnerzy handlowi, za pośrednictwem których wysyłane są przesyłki, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą/kredytową.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera handlowego.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji i złożenia zamówienia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także usunięcia swoich danych osobowych.

6. Właściciel Sklepu chroni przekazane przez Klienta dane osobowe a także dokłada wszelkich starań aby  zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

W przypadku zwrotu towaru proponujemy skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

Formularz odstąpienia od umowy - wzór

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl